Profil společnosti
 

Stavební společnost STESO s. r. o. Beroun byla založena v roce 1993 jako společnost se stavební, projektovou, obchodní a poradenskou činností. Cílem společnosti je, od počátku jejího trvání, zajistit zákazníkovi kompletní služby t.j. od projektové dokumentace až po kolaudaci stavby při dodržování maximální kvality prováděných prací.
 
 

Zákazník tak má možnost využít služeb buď v celém rozsahu, nebo jen jejich část, ať už se jedná o novostavbu, přestavbu, přístavbu, vestavbu či realizaci inženýrských sítí a komunikací. Veškeré tyto stavby jsme schopni realizovat, včetně legislativy, na celém území České republiky.